خانه » دانلود رمان برای اندروید » دانلود رمان اگر مانده بودی نودهشتیا
دانلود رمان اگر مانده بودی نودهشتیا

دانلود رمان اگر مانده بودی نودهشتیا

دانلود رمان اگر مانده بودی نودهشتیا

دانلود رمان اگر مانده بودی نودهشتیا

دانلود رمان اگر مانده بودی نودهشتیا

سیاوش: خب تو هم کم ناز کن واسه این، همچین ادامی آد انگاری مادام کوری تو شکمشه. اونم که بیرون اومد میشه یه تحفه ای عین خودت

دیگه.سپیده باز با اعتراض گفت:-آه؟ این باز گفت.سیاوش گاز دیگه ای به سیبش زد و گفت:-خب میشه یه تحفه عین نیما. خوبه؟سپیده: آه؟

پیشنهاد ما

رمان کامل شده (سرزمین چشمات) (نازنین برازنده)

رمان دلبر جانان من|Hasti81 کاربر انجمن نودهشتیا

مامان.عمه: بسه سیا.سیاوش: چی گفتم مگه؟للاحنتفگمهمیدقزا،نمنیعهفحتهیهشیمًلاصاابابزاده به داییش می ره.هچبمراذبًارمع.ادخوروتوگن

.شیآ:هدیپسام مثل تو بشه.سیاوش با لب و لوچه ی آویزون ادای سپیده رو در آورد:-آه. مـــامان. ببین چی میگه؟بعد از یه هفته اردوی مشهد

که از طرف دانشگاه رفته بودیم، حالا دلم واسه فسنجون های عزیز یه ذره شده بود. بوی غذا بد جور رو اعصابم میرقصید. سفره پهن شد و من

دیس برنج رو وسط سفره گذاشتم و کنار مامان نشستم. باز سیاوش گیر داده بود به سپیده. عمه ریحانه معترضانه به سیاوش گفت:-سیاوش

بس کن دختره رو، بذار یه لقمه شام بخوره. صبح تا ظهر که بالا می آره فقط شبا رو می تونه دو تا قاشق بخوره که اونم تو زهر مارش کن.سیاوش

دو سه تا دونه سیب زمینی سرخ شده با چنگال از گوشه دیس برداشت و تو دهنش گذاشت و همونطور که میجوید رو به کیان گفت:-نظرت چیه

برم تغییر جنسیتبدم زن بشم، پشت بندش شوهر کنم، سه سوته تعامجنیانیبمهامزانهکلب؛مازبمهرسهبلکاکرسپهیًاحیجرت،مشبهلماحسنگدل خریدار پیدا

از زور خنده به سرفه افتادم. مامان هی به پشتم میکوبید. کیان یه لیوان آب ریخت و از روبروم داد دستم. سپیده لپاش از خجالت سرخ شده بود.

شابابا گفت:-استغفرالله. زبون به دهن بگیر بچه. سر سفره چیه میگی تو آخه؟در همین حین گوشی سیاوش زنگ خورد. بادست زد رو دهنش

و گفت:-آآآآ. چشم خفه میشم. حال اشما بفرمایید شام.بعد کمی از جاش بلند شد، وزنش رو رو دست راستش انداخت و با دست چپ به

زور گوشیاش رو از جیب شلوار جینش بیرون کشید. عمه گفت:-کیه؟ جواب نده. شامت رو بخور..سیاوش گفت:-نه مادر من نمی شه. بعد

قرنی یه خریدار پیدا شده مگه میذارم بپره؟از جا بلند شد، عمه باز گفت:-بشین بچه کجا میری؟سیاوش از در هال خارج شد و عزیز گفت:

-ماشاالله بچهام چقدر آقا شده که مشتریهای کارخونه اول به اون زنگ می زنن، معلومه خوب کار بلدهها

پیشنهاد نودهشتیا

دانلود رمان لرد سوداگران نودهشتیا

دانلود داستان دختر گرگینه نودهشتیا

منبع:romansara.org منبع:romankade.com
36+
امتیاز 3.25 ( 8 رای )


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است