هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است.(جک لندن)
رفع مسئولیت : اگر نویسنده رمانی هستید که در سایت منتشر شده و خواستار حذف آن هستید لطفا از بخش"تماس با ما" در ارتباط باشید.
کاربرانی که با تلفن همراه وارد سایت میشوند ، چنانچه که بخواهند به انجمن سایت، ثبت نام،چت روم و قسمت های دیگر دسترسی پیدا کنند د ر کادر (برو به) که در صفحه مشاهده میکنید ، جستجو کنید >>
خانه » رمان جدید » دانلود رمان قرار نبود کاربر نودهشتیا
دانلود رمان قرار نبود کاربر نودهشتیا

دانلود رمان قرار نبود کاربر نودهشتیا

دانلود رمان قرار نبود کاربر نودهشتیا

دانلود رمان قرار نبود کاربر نودهشتیا

دانلود رمان قرار نبود کاربر نودهشتیا

دانلود رمان قرار نبود کاربر نودهشتیا

انجمن نودهشتیارمان

دانلود رمان قرار نبود 98iaسایت نودهشتیارمان جدید

قسمتی از رمان::-ﻣﺮگ !ﭼﻪ دردﺗﻮﻧﻪ؟ ﺷﺒﻨﻢ ﻣﻴ ﻮن ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ: -ﺗﻮ و ﭘﺴﺮ؟ ﺑﺮ ﻳﻦ ﺑﻴﺮون؟ -ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﭼﻼﻏﻢ؟ -ﺗﻮ اﮔﻪ ﺑ ﻴﻞ زن ﺑﻮد ي ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺗﻮ ﺑ ﻴﻞ ﻣﻲ زد ي. ﺧﻨﺪه ام ﮔﺮﻓﺖ .واﻗﻌﺎً ﻫﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ دﻟ ﻴﻞ ﻣﺴﺨﺮه ا ي آوردم ﺑﺮا ي رﻓﺘﻨﻢ .ﻣﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﻮدم .از ﻫﻤﻪ اﺷﻮن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدم .ﻗﺒﻼً ﻫﺎ ﺷﺎ ﻳﺪ ﺷﻴﻄﻨﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدم و ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻮن ﻣ ﻲ ذاﺷﺘﻢ وﻟ ﻲ دﻳ ﮕﻪ اﻳﻨﻜﺎرو ﻫﻢ ﻧﻤ ﻲ ﻛﺮدم .ﺣﺘﻲ ﻻﻳﻖ ﻓﺤﺶ ﺷﻨﻴ ﺪن ﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ازﻧﻈﺮ ﻣﻦ !ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻫﻢ ﻳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻳﻪ ﭘﺴﺮ دوﺳﺖ ﺷﺪ وﻟ ﻲ اﻳﻨﻘﺪر ﺟﻨﮓ اﻋﺼﺎب ﺑﺮاش درﺳﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ ﻴﺨﻴ ﺎل ﺷﺪ. ﺷﺒﻨﻢ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻳﻜ ﻲ از ﭘﺴﺮا ي ﻓﺎﻣﻴﻼﺷﻮن ﺑﻮد و ﻛﻼً ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛ ﻲ ﻧﮕﺎه ﻣ ﻲ ﻛﺮد اوﻧﻮ ﺷﺒ ﻴﻪ اردﻻن ﻣ ﻲ دﻳﺪ. ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴ ﺸﻪ ﺳﺮ ا ﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺴﺨﺮه اش ﻣ ﻲ ﻛﺮد ﻳﻢ .ﺑﻨﻔﺸﻪ زد ﺗﻮ ﺳﺮم و ﮔﻔﺖ: -ﻫﻮ ي ﻛﺠﺎﻳﻲ ؟ ﻧﻜﻨﻪ ﺧﺒﺮﻳ ﻪ؟ ﻫﻢﺣﺮﻓﺎ ي ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ زﻧﻲ ﻫﻢ ﻣ ﻲ ر ي ﺗﻮ ﻓﻜﺮ؟ ﻣﺎﺷﻴ ﻨﻮ روﺷﻦ ﻛﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ: -ﺑﺮو ﺑﺎﺑﺎ دﻟﺖ ﺧﻮﺷﻪ !ﺧﺒﺮم ﻛﺠﺎ ﺑﻮد؟ ﺧﺒﺮ ﻫﺮ ﭼ ﻲ ﭘﺴﺮه ﺑﻴﺎرن ﺑﺮام. ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻲ زاﻳﺪ اﻟﻮﺻﻔ ﻲ ﮔﻔﺖ: -اﻣﺸﺐ ﭼﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﻦ و ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻧﮕﺎﻫ ﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻛﺮدﻳ ﻤﻮ زدﻳﻢ زﻳﺮ ﺧﻨﺪه .ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮔﻔﺖ: – ﺧﻨﮕﻮل ﻫﻨﻮز ﺷﺐ ﻧﺸﺪه! ﺷﺒﻨﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﺗ ﻲ ﺧﻮدش ﺧﻨﺪ ﻳﺪ و ﮔﻔﺖ: -ﺧﺐ ﺑﺎﺑﺎ …اﻣﺮوز ﭼﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ؟ -ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ! -آخ ﺟﻮن ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ! -ﺳﺮ و ﮔﻮﺷﺎت ﻣ ﻲ ﺟﻨﺒﻪ؟ ﺑﺒﻴ ﻨﻢ ﻗﺮاره اردﻻن ﺑ ﻴﺎد ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮن؟ -درد و ﻣﺮض ﺗﻮ ﺟﻮﻧﺖ !ﻧﺨﻴﺮ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﭼ ﻲ ﺗﻮﺗﻮﺋﻪ ﻣ ﻲ ﻳﺎد ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮن .اﻣﺸﺐ ﺷﺎم ﻣﻬﻤﻮن ﻣﻦ. ﻣﻦ و ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻫﻮرا ﻳﻲ ﮔﻔﺘﻴﻢ و ﺑﻨﻔﺸﻪ ﭘﺮﺳ ﻴﺪ: -ﻛﺠﺎ؟ -ﭘﺎﺗﻮق … -ﺑﮕﻮ اﻳ ﻮل! ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟ ﻴﻎ ﻛﺸﻴﺪﻳﻢ: – اﻳ ﻮل!

 

دانلود فایل pdf

 با عضویت در انجمن نگاه دانلود از سایت خودتون حمایت کنید

می خواهی با اینترنت رایگان کلی رمان دانلود کنی؟
با دانلود اپیلیکیشن سروش و پیوستن به کانال نودوهشتیا با ادرس

https://sapp.ir/98iaroman

به راحتی و بصورت کاملا رایگان دانلود کنید

اگه باور نداری کافیه با یک سیم کارت بدون شارژ و بسته وارد سروش بشی و دانلود کنی

قرعه کشی هفتگی یک گیگ اینترنت برای اعضای کانال
لینک دانلود اپلیکیشن سروش
دانلود سرویش برای اندروید کلیک کنید

دانلود سروش برای ای یو اس کلیک کنید


باکس دانلود
  امتیاز 3.25 ( 8 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  *

  code

  
  نودهشتیا
  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است